III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti ("Službeni glasnik RS", broj 19/12).

Član 41
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
 

Baza korisnika