Spisak ZU za rehabilitaciju prema indikacionim područjima u koje se vrši upućivanje osiguranih lica Republičkog fonda na produženu rehabilitaciju

 

Br.

Naziv zdravstvene ustanove

Filijala sedišta ZU

Indikaciona područja

1

2

3

4

5

6

1.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Melenci

Zrenjanin

+

+

+

 

+

 

2.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža

Kikinda

+

 

+

 

+

 

3.

Specijalna bolnica za neurološka i postraumatska stanja - Stari Slankamen

Sremska Mitrovica

+

+

+

 

+

 

4.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Vrdnik

Sremska Mitrovica

+

 

+

 

+

 

5.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Koviljača"

Šabac

+

 

+

 

+

 

6.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička Banja" Aranđelovac

Kragujevac

     

+

+

+

7.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad" - Zaječar

Zaječar

+

+

+

 

+

 

8.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Zlatar" - Nova Varoš

Užice

 

+

       

9.

Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" - Čajetina

Užice

         

+

10.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Ivanjica

Čačak

   

+

+

+

 

11.

Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti - Novi Pazar

Kraljevo

+

 

+

 

+

 

12.

Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" - Vrnjačka Banja

Kraljevo

         

+

13.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens" - Mataruška Banja

Kraljevo

+

 

+

 

+

 

14.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Ribarska banja, Kruševac

Kruševac

+

+

+

 

+

 

15.

Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja"

Niš

     

+

+

 

16.

Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, Niš

Niš

+

+

+

+

+

 

17.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzir" - Sijarinska Banja, Medveđa

Leskovac

   

+

 

+

 

18.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac

Vranje

+

 

+

 

+

 

19.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja" - Vranje

Vranje

+

 

+

 

+

 

20.

Institut za rehabilitaciju - Beograd

Beograd

+

+

+

+

+

 

Indikaciona područja:
1. neurološka oboljenja,
2. oboljenja srca i krvnih sudova,
3. reumatska oboljenja,
4. oboljenja respiratornog sistema,
5. povrede i oboljenja lokomotornog sistema,
6. endokrinološka oboljenja.

 

 

 

Baza korisnika