7. ONKOLOŠKA REHABILITACIJA DECE

 

7.1.

C00 do C97, D42, D43, D45, D46, D47, D61, D75, D76 za uzrast do 18 godina,
a) jednom posle završene onkološke terapije
b) u fazi remisije sa terapijom održavanja najduže do 5 godina od postizanja remisije.
Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje lekara specijaliste onkologije i lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
Dužina trajanja rehabilitacije: 15 dana.

 

Baza korisnika