6. ENDOKRINOLOŠKA OBOLJENJA

 

6.1.

Briše se

6.2.

Thyreotoxicosis E 05 - samo jednom posle uvođenja terapije

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara spec. pedijatrije ili spec. interne medicine uz laboratorijske analize (T3, T4, TCX)
Dužina trajanja rehabilitacije: 14 dana

6.3.

Prevencija nastanka komplikacija kod Obesitas E 66 za uzrast od 12 do 18 godina indeks telesne mase veći od 97 P (percentila za uzrast)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje lekara specijaliste pedijatrije uz laboratorijske analize (glikemija, holesterol: HDL, LDL, trigliceridi)
Dužina trajanja rehabilitacije: 10 dana

6.4.

Prevencija nastanka komplikacija kod Diabetes mellitus-a lečenog insulinom za uzrast do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje lekara specijaliste pedijatrije
Dužina trajanja rehabilitacije: 10 dana

6.5.

Prevencija nastanka komplikacija kod Diabetes mellitus-a lečenog insulinom za uzrast preko 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje lekara specijaliste interne medicine
Dužina trajanja rehabilitacije: 5 dana.

6.6.

Briše se

 

Baza korisnika