5. POVREDE I OBOLJENJA LOKOMOTORNOG SISTEMA

 

5.1.

Laesio traumatica intracranialis S06 (sa parezom ili paralizom jednog ili više ekstremiteta)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak i patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.2.

Fractura vetebrae cervicalis alterius, specificatae S 12.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.3.

Fracturae columnae vertebralis cervicalis multiplices S 12.7

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.4.

Fractura partis colli, non specificatae S 12.9

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.5.

Contusio et oedema medullae spinalis cervicalis S 14.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

5.6.

Laesiones traumaticae medullae spinalis cervicalis aliae, non specificatae S 14.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

5.7.

Laesio traumatica radicis nervi spinalis cervicalis S 14.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana

5.8.

Laesiones traumaticae colli multiplices S 19.7

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak i patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.9.

Laesiones traumaticae colli aliae, specificatae S 19.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.10.

Laesio traumatica colli, non specificata S 19.9

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.11.

Fractura columnae vertebralis thoracalis S 22.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.12.

Fractura columnae vertebralis thoracalis multiplices S 22.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.13.

Fractura vertebrae lumbalis S 32.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

5.14.

Fractura ossis sacri S 32.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.15.

Luxatio articuli sacroilici et sacrococcygei S 33.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.16.

Fractura acetabuli S 32.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz mišljenje lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.17.

Commotio et oedema medullae spinalis lumbalis S 34.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak i patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.18.

Fractura extremitatis superioris bilateralis T 02.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 lekara specijaliste ortopedije uz RTG snimak.
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana

5.19.

Fractura femoris S 72

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. ortoped i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz RTG snimak
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.20.

Fractura cruris, regionem talocruralem, includens S 82

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. ortoped i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz RTG snimak
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.21.

Fractura extremitatis inferioris, bilateralis T 02.5

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. ortoped i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz RTG snimak
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

5.22.

Laesio traumatica nervorum cruris C 84

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurolog i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.23.

Conquasatio genus et sonquasatio cruris S 87

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 45 dana

5.24.

Fractura pedis multiplex S 92.7

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. ortoped i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz RTG snimak
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.25.

Conquassatio regionis maleolli et pedis S 97

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

5.26.

Luxatio coxae unilateralis congenita (posle hirurške intervencije) za uzrast do 18 godina Q 65.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.27.

Luxatio coxae bilateralis congenita (posle hirurške intervencije) Q 65.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.28.

Subluxatio coxae unilateralis congenita (posle hirurške intervencije) za uzrast do 18 godina Q 65.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.29.

Subluxatio coxae bilateralis congenita (posle hirurške intervencije) Q 65.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.30.

Deformationes pedis congenitae (posle hirurške intervencije) za uzrast do 18 godina Q 66

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.31.

Reductio longitudinis radii congenita (posle hirurške intervencije) Q 71.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.32.

Reductio longitudinis ulnae congenita (posle hirurške intervencije) Q 71.5

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.33.

Manus unguiformis (posle hirurške intervencije) Q 71.6

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.34.

Reductiones extremitatis superioris congenitae aliae (posle hirurške intervencije) Q 71.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.35.

Reductio longitudinis femoris congenita (posle hirurške intervencije) Q 72.4

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz pozitivan EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: 14 dana

5.36.

Reductio longitudinis tibiae congenita (posle hirurške intervencije) Q 72.5

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.37.

Reductio longitudinis fibulae congenita (posle hirurške intervencije) Q 72.6

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.38.

Reductiones extremitatis inferioris congenitae aliae (posle hirurške intervencije) Q 72.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.39.

Scoliosis congenita (posle hirurške intervencije) Q 76.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.39a

Torticollis (posle hirurške korekcije) za uzrast do 18 godina M43.6

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. ortopedije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.39b

Pectus excavatum (posle operacije) za uzrast do 16 godina Q 67.6

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. ortopedije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.39v

Pectus carinatum (posle operacije) za uzrast do 16 godina Q 67.7

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. ortopedije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.40.

Osteochondrosis capitis femoralis puerilis (Legg-Calve-Perthes) M 91.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak ili ultrazvučni nalaz koštano zglobnih struktura
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.40a

Mobus Perthes (posle hirurške korekcije) za uzrast do 18 godina M 87

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. ortopedije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.41.

Osteochondritis dissecans M 93.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak ili ultrazvučni nalaz koštano zglobnih struktura
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.42.

Morbus Paget ossium aliorum M 88.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz RTG snimak ili ultrazvučni nalaz koštano zglobnih struktura
Pratilac: radi obuke u cilju daljeg kućnog tretmana samo deci
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

5.43

Osteochondrodysplasia za uzrast do 18 godina Q 77

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. ortopedije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

5.44

Briše se

5.45

Briše se

 

Baza korisnika