4. BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA

 

4.1.

Briše se

4.2.

Bronchitis chronica, non specificata J 42

Medicinska dokumentacija: otpusna lista (opstrukcija srednje teškog stepena, FEV1 50-80%, i FEV1/ FVC manji od 70% ili teškog stepena FEV1 30-50%, i FEV1/FVC manji od 70%) i više od 3 egzacerbacije u poslednjih 6 meseci (opstrukcija srednje teškog stepena, FEV1 50-80%, i FEV1/ FVC manji od 70% ili teškog stepena FEV1 30-50%, i FEV1/ FVC manji od 70%)
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.3.

Morbus pulmonis obstructivus chronicus alius J 44

Medicinska dokumentacija: otpusna lista (opstrukcija srednje teškog stepena IIA: FEV1 50 - 80%, i FEV1/ FVC manji od 70%; IIB: FEV1 30 - 50%, i FEV1/ FVC manji od 70% ili teškog stepena FEV1 manji od 30%, i FEV1/ FVC manji od 70%
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.4.

Asthma bronchiale J 45 - srednje teškog stepena sa čestim napadima za uzrast do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista (opstrukcija srednje teškog stepena, FEV1 manje od 80%, i FEV1/FVC manji od 70% i PEF više od 60%, a manje od 80% od referentne vrednosti) i pozitivni provokativni testovi (acetilholinski ili metaholinski)
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.4a

Astma bronchiale J 45 - delimično kontrolisana i nekontrolisana astma kao i deca na profilaktičkoj terapiji - za uzrast do 18 godina

a) Za delimično kontrolisanu astmu: Mišljenje izabranog lekara - pedijatra sa podacima o nekom od simptoma astme koji su tokom dana češći od dva puta nedeljno, o ograničenoj fizičkoj aktivnosti dece, o postojanju bilo kog simptoma astme tokom noći ili buđenja zbog bolesti, da imaju češće od dva puta nedeljno potrebu za lekom koji bi im olakšao tegobe i da imaju jednu ili više egzacerbacija tokom godine.
b) Za nekontrolisanu astmu: Mišljenje izabranog lekara-pedijatra sa podacima o postojanju tri ili više simptoma delimično kontrolisane astme prisutne svakog meseca i postojanje jedne egzacerbacije mesečno.
Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 lekara spec. pedijatrije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.5.

Asthma bronchiale allergicum J 45.0 - umereno teškog stepena sa senzibilizacijom i na sastojke kućne prašine koja zahteva stalnu profilaksu inhalacionim kortikosteroidima u dozi većoj od 50 mg, za opstrukciju srednje teškog stepena, FEV1 manje od 80%, i FEV1/FVC manji od 70% i PEF više od 60%, a manje od 80% od referentne vrednosti - za uzrast do 18 godina

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. pedijatrije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i pozitivni alergološki testovi
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.6

Fibrosis cystica pulmonalis E 84.0

Medicinska dokumentacija otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. interne medicine ili 1 spec. pedijatrije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

4.7

Bronchiectasia J 47
Medicinska dokumentacija otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

 

Baza korisnika