3. REUMATSKA OBOLJENJA

 

3.1.

Arthritis rheumatoides seropositiva alia M 05.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak šake i stopala
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.2.

Arthritis rheumatoides seropositiva, non specificata M 05.9

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak šake i stopala
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.3.

Arthritis puerilis za uzrast do 18 godina M 08

(isključuju se podtačke M 08.0 i M 08.9)
Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize
Pratilac: radi obuke u cilju daljeg kućnog tretmana kod dece sa većim funkcionalnim oštećenjima
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.4.

Scleroderma progresivum diffusum M 34.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz patološki (pozitivan) EMG nalaz, ANA, RTG pluća, biopsija kože
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.5.

Syndroma CREST M 34.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz patološki (pozitivan) EMG nalaz, ANA, RTG pluća, biopsija kože
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.6.

Spondylitis ankylopoietica M 45:

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. interne medicine i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz odgovarajuće laboratorijske analize (SE, C reaktivni protein), spirometrija i RTG kičmenog stuba i sakro ilijačnih zglobova
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.7.

Arthropathiae psoriaticae et arthropathiae enteropathicae M 07:

(isključuju se podtačke M 07.0, M 07.3 i M 07.6)
Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak zahvaćenih zglobova
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.8.

Morbus Reiter M 02.3 (hronični oblik):

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize i RTG snimak zahvaćenih zglobova
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.9.

Dermatopolymiositis non specificata M 33.9

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.10.

Dermatomyositis puerilis M 33.0:

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz odgovarajuće laboratorijske analize
Pratilac: radi obuke u cilju daljeg kućnog tretmana kod dece sa većim funkcionalnim oštećenjima
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.11.

Briše se

3.12.

Stanje posle operacije diskus hernije

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dana

3.13.

Stanje posle ugradnje endoproteze kuka ili kolena

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 28 dana

3.14.

Stanje posle korektivne osteotomije karlice, femura i tibije

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina rehabilitacije: 28 dana

3.15

Scoliosis (Cobbov ugao veći od 20°) za uzrast do 16 godina M 41

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 spec. ortopedije uz RTG snimak kičme
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

3.16

Arthrogryposis multiplex congenita za uzrast do 18 godina Q 74.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. pedijatrije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan.

 

Baza korisnika