LISTA INDIKACIJA ZA KORIŠĆENJE
MEDICINSKE REHABILITACIJE U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ZA REHABILITACIJU (PRODUŽENA REHABILITACIJA)

 

1. NEUROLOŠKA OBOLJENJA

 

1.1.

Sequelae poliomyelitidis B 91

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.2.

Sequelae morbi inflammatorii systematis nervosi centralis G 09 sa neurološkim ispadima na ekstremitetima (pareze i paralize)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

1.3.

Morbus neuroni motorii G 12.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

1.4.

Atrophiae musculorum spinales aliae et syndromae effines G 12.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.5.

Sclerosis multiplex G 35 (sa srednje teškim i teškim ispadima lokomotornog sistema - u fazi remisije sa EDSS od 5,5 do 8)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 specijaliste neurologa i 1 specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije uz MR glave,
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.6.

Leucoencephalitis haemorrhagica acuta et subacuta (Hurst) G 36.1

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.7.

Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis, alii sa neurološkim ispadima na ekstremitetima G 37 (pareze i paralize)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.8.

Mononeuritis multiplex G 58.7 sa ispadima na ekstremitetima (pareze i paralize)

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.9.

Neuropathia cum ataxia hereditaria G 60.2

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.10.

Neuropathia idiopathica progressiva G 60.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.11.

Syndroma Guillain-Barre G 61.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.12.

Polyneuropathiae specificatae, aliae G 62.8

Medicinska dokumentacija: otpusna lista uz patološki (pozitivan) EMG nalaz
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.13.

Myasthenia gravis et morbi myoneurales alii G 70

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, a samo za G 70.0 antiholinesterazni (neostigmin) test
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.14.

Dystrophia musculorum G 71.0 samo sa teškim ispadima lokomotornog sistema - Barthel indeks manji od 80,

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz laboratorijske analize (kreatin kinaza)
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.15.

Myopathia congenita G 71.2

Medicinska dokumentacija: mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz patološki (pozitivan)
EMG nalaz, repetitivnu nervnu stimulaciju, merenje brzine provođenja nerva, nalaz mišićne biopsije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.16.

Paralysis cerebralis infantilis G 80 za uzrast do 18 godina sa srednje teškim i teškim ispadima lokomotornog sistema - Barthel indeks manji od 80, a za lica preko 18 godina samo posle korektivne operacije uz otpusnu listu

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologa i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije uz psihološko testiranje i po potrebi otpusna lista kada je dijagnoza postavljena i po potrebi EEG
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan

1.17.

Hemiplegia flacida G 81.0 ili teška hemipareza od III do IV stepena - Barthel indeks manji od 80, kao posledice Haemorrhagia cerebri I 61, Infarctus cerebri I 63, Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64 ili posle operacije mozga

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.17a.

brisano

1.17b.

brisano

1.17v.

brisano

1.18.

Hemiplegia spastica G.81.1 ili teška hemipareza od III do IV stepena - Barthel indeks manji od 80 kao posledice Haemorrhagia cerebri I 61, Infarctus cerebri I 63, Apoplexio cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata I 64 ili posle operacije mozga

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.18a.

brisano

1.18b.

brisano

1.18v.

brisano

1.19.

Paraplegia flaccida G 82.0, ili teška parapareza od III do IV stepena - ASIA skala - A do C

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30

1.20.

Paraplegia spastica G 82.1 ili teška parapareza od III do IV stepena - ASIA skala - A do C

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30

1.21.

Tetraplegia flaccida G 82.3 ili teška tetrapareza od III do IV stepena - ASIA skala - A do C

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

1.22.

Tetraplegia spastica G 82.4 ili teška tetrapareza od III do IV stepena - ASIA skala - A do C

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

1.23.

Tetraplegia, non specificata G 82.5 ili teška tetrapareza od III do IV stepena - ASIA skala - A do C

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 30 dana
Produženje rehabilitacije: još do 60 dana

1.24.

Monoplegia inferior G 83.1 ili teška monopareza - Barthel indeks manji od 80

Medicinska dokumentacija: otpusna lista sa navedenim stepenom pareze
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 21 dan

1.25.

Briše se

1.26

Spina bifida occulta (ako postoji funkcionalni ispad) za uzrast do 18 godina Q76.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i 1. spec neurologije ili 1 spec. ortopedije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.27

Hydrocephalus (posle hirurške korekcije) za uzrast do 16 godina G 91

Medicinska dokumentacija: otpusna lista
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 14 dana

1.28

Lezija brahijalnog pleksusa za uzrast do 6 godina P 14.3

Medicinska dokumentacija: otpusna lista iz porodilišta ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. pedijatrije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Pratilac: radi obuke u cilju daljeg kućnog tretmana
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.29

Lezija perifernih nerava za uzrast do 6 godina P 14.9

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. pedijatrije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Pratilac: radi obuke u cilju daljeg kućnog tretmana
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan
Produženje rehabilitacije: još do 30 dana

1.30

Retardatio (motorna) za uzrast do 18 godina R 62.0

Medicinska dokumentacija: otpusna lista ili mišljenje 2 lekara: 1 spec. neurologije i 1 spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
Dužina trajanja rehabilitacije: 21 dan.

 

Baza korisnika