Vidi / preuzmi:
Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama (.doc)

- Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama (.pdf)

- Audio verzija: Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama (.zip)

Да ли знате како да заштитите себе и своју породицу од последица ванредних ситуација?

 

Уводна реч

У последњих 30 година, вишеструко је повећан број катастрофа у свету, као и разарајући ефекат које имају на друштво и околину. Искуства Републике Србије, која се током протеклих година суочила са бројним катастрофама које су за последицу имале људске жртве, патњу и материјалну штету, потврђују чињеницу да ванредне ситуације попут елементарних непогодa и техничко-технолошких акцидената, нарушавају безбедност и опстанак читавих насеља, па и региона.

Последице катастрофа могу се значајно умањити ако су људи добро информисани и упознати са начином превенције катастрофа.

Уколико сте свесни могућих опасности и ризика у вашој околини, уколико знате како и где да добијете информације, како да се организујете у критичним моментима ваш живот и живот ваше породице биће безбеднији. Ви сте главни актер у овом систему – ви морате бити свесни опасности, знати како да реагујете и како да сарађујете са спасилачким службама. Када се ванредна ситуација догоди – најчешће без упозорења и изненада – ви и ваша породица суочитeће се са разним потешкоћама и бити препуштени сами себи док спасилачке екипе не стигну на лице места. Од велике је важности да познајете процедуре и кораке понашања у тим моментима.

Сврха овог приручника је да помогне вама и вашој породици и укаже вам како најбоље да реагујете када се несрећа догоди.

Читајте пажљиво – овај приручник упозорава на опасности, али и пружа одговоре и даје сугестије које се у моменту катастрофа могу показати драгоценим.

Мисија Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова је заштита људских живота, животне средине, материјалних добара и културног и историјског наслеђа, као и изградња, одржавање и унапређење способности читаве нације за превентивно деловање на ризике. Сектор за ванредне ситуације настоји да одговори на изазове и ублажи последице од различитих катастрофа које могу погодити наш регион.

Несреће у различитим видовима - пожари, поплаве, земљотреси, клизишта, хемијски акциденти – могу се догодити свуда, у сваком моменту и без упозорења, зато је приоритет Сектора благовремено и професионално реаговање у таквим ситуацијама. Ватрогасци-спасиоци спремни су да у сваком моменту пруже свој максимум у заштити и спасавању наших грађана.

 

Предраг Марић

Начелник Сектора за ванредне ситуације

Министарство унутрашњих послова

Република Србија

 

 

 

Уводна реч

Заштита и спасавање особа са инвалидитетом у елементарним и другим непогодама и катастрофама једно је од веома важних и осетљивих питања, које до сада нису биле у довољној мери регулисане позитивним прописима из ове области. Да би се повећала безбедност особа са инвалидитетом у елементарним и другим непогодама и катастрофама, потребно је подизати свест грађанства, као и самих особа са инвалидитетом, о начинима реаговања у кризним ситуацијама и посебно спашавања, као и ближе дефинисати процедуре, надлежности и одговорности за евакуацију, заштиту и склањање особа са инвалидитетом. Важан сегмент у томе представља и континуирано обучавања учесника система смањења ризика од елементарних и других непогода и ванредним ситуацијама.

Такође, неопходно је да све информације о систему заштите и спасавања буду доступне особама са инвалидитетом, у њима приступачним форматима и технологијама, као и да  се посебна пажња посветити обуци свих субјеката интегрисаног система заштите и спасавања, како би особље могло да пружи одговарајућу помоћ и особама са инвалидитетом.

Потребе особа са инвалидитетом је неопходно имати у виду и приликом планирања и спровођења програма реконструкције, узимајући у обзир стандарде приступачности и универзалност дизајна.

У складу са тим, припремљена је верзија Породичног приручника за понашање у ванредним ситуацијама и то у циљу пружања квалитетних информација за бољу припремљеност грађана, али и самих особа са инвалидитетом и њихових укућана у случају ванредних ситуација.

Иванка Јовановић

Извршна директорка Националне организације

особа са инвалидитетом Србије (НООИС)

 Baza korisnika